Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

Νέα δράση "γονείς.gr"

Ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες από το Υπουργείο Παιδείας η δράση “Γονείς.gr”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που θα εγγραφούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2008-2009 (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία). Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους γονείς των μαθητών Γυμνασίου, να εκπαιδευτούν δωρεάν στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως αποσκοπεί στην εξοικείωσή τους με το Διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).

Κατά την εκπαίδευση των γονέων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί στον Παγκόσμιο Ιστό για μαθητές Γυμνασίου, και ειδικότερα στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) http://students.sch.gr/.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ' οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές και δικαίωμα πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning). Επιπλέον, η δράση επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Η δράση θα ολοκληρωθεί όταν συμπληρωθούν εκπαιδεύσεις 40.000 γονέων, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Νοεμβρίου 2008.

Όλες τις σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.goneis.gr/.

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: