Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Όλα τα νέα για το ΕΣΠΑ

Η ενημέρωση για το ΕΣΠΑ και όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων συνεχίζετε εδώ !!

Θα σας παρακαλούσαμε να κάνετε εκ νέου την εγγραφή σας ώστε να μην χάσετε καμία ενημέρωση! Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Παράταση έως τις 29/1 για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στα κίνητρα του νόμου 3299/2004.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η προθεσμία έληγε στις 31/12/2009, αλλά η παράταση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου. Η παράταση -διευκρινίζεται- θα προωθηθεί προς ψήφιση στην Βουλή με σχετική τροπολογία από την ΥΠΟΑΝ, κ. Κατσέλη.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 11 Δεκεμβρίου 2009 και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, έχει περιληφθεί διάταξη (άρθρο 10) που αναφέρεται στην αναστολή της αίτησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.

Ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου

Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται επίσης ότι το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβαίνει στην επανεξέταση των ρυθμίσεων του νόμου 3299/2004 και σε συνεργασία με τα συναρμόδια τπουργεία και μετά από σχετική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της οικονομίας, θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου.

Όπως αναφέρεται, ο αναπτυξιακός νόμος «πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο στήριξης του νέου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη».

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Αναθεωρείται στο σύνολό του το ΕΣΠΑ

Πηγή: Express.gr (20/10/09)

ANAΘEΩPHΣH των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ώστε να εναρμονιστούν με τις προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού προτύπου που προωθεί η κυβέρνηση για πράσινη ανάπτυξη, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κατάθεση εντός του επόμενου τριμήνου πέντε νομοσχεδίων για την αναθέρμανση της οικονομίας προανήγγειλε η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων η κ. Κατσέλη σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες της θα κινηθούν στις εξής κατευθύνσεις:
 • Ομαλή ολοκλήρωση του Γ'Α ΚΠΣ,· ώστε να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις της χώρας, χωρίς απώλεια πόρων.
 • Αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών· προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και προώθηση της περιφερειακής του διάστασης, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών διαχειριστικών αρχών, ώστε να περιοριστούν τα πολλαπλά επίπεδα διαχείρισης που υπάρχουν σήμερα.
 • Κατάργηση των συγκεντρωτικών· διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων με ακύρωση της σύστασης των 13 αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας και της «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.». Τροποποίηση του Ν. 3614/07 ώστε να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης με ταυτόχρονη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου των έργων.

Επίσης η κ. Κατσέλη προανήγγειλε αναθεώρηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, με στόχο την εξάλειψη παράδοξων καταστάσεων, όπου επενδύσεις σε οικονομικά εύρωστους νομούς ενισχύονται με ίδια ποσοστά ή και με μεγαλύτερα, σε σχέση με αδύναμους οικονομικά νομούς. Εξάλλου θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα η αναμονή για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε περίπου 15 μήνες παρά την πρόβλεψη για εξέταση των προτάσεων ενός διμήνου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 1.100 επενδυτικά σχέδια προς αξιολόγηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου.

Οι κεντρικοί άξονες των πέντε νομοθετημάτων που θα προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Πρώτον, άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά με πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα για την αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και αλλαγές στον «Τειρεσία».
 • Δεύτερον, προστασία των δανειοληπτών από την υπερχρέωση, με την εισαγωγή ρύθμισης και αποπληρωμής των χρεών τους με βάση το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.
 • Τρίτον, προστασία των καταναλωτών έναντι των παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την καθιέρωση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού και την απαγόρευση ανατοκισμού. Ταυτόχρονα, θα οριστεί νέος κανονισμός προμηθειών και καθιέρωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Θα ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα θεσμοθετηθεί Αντιμονοπωλιακή Αρχή για την πρόληψη εναρμονισμένων πρακτικών.
 • Τέταρτον, απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες θα περιοριστούν σε 4 από 14 έως 18 που είναι σήμερα. Iδρυση υπηρεσιών μιας στάσης για νέες επιχειρήσεις στα πρότυπα των ΚΕΠ και θέσπιση του διαμεσολαβητή του επιχειρηματία.
 • Πέμπτον, αναβάθμιση των βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Νέα Παράταση στα Προγράμματα Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 14922/1674/15-10-2009 και την Α.Π. Οικ 14923/1675/15-10-2009 αποφάσεις της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων & Γυναικών" έως και τις 16/11/2009.

Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Παράταση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοινώθηκε επίσημα η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του Προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών) με 65% επιδότηση (55% για Αθήνα – Θεσ/κη) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη στις 30/09/2009. Δείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ: http://www.ependyseis.gr/sub/mtey/prokirixi.htm.

Επίσης ΠΑΡΑΤΑΣΗ πήρε και το Πρόγραμμα Ελεύθερων Επαγγελματιών (Γιατροί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, κλπ.) έως τις 30 Νοεμβρίου 2009. Δείτε επίσης την επίσημη ανακοίνωση εδώ: http://www.ependyseis.gr/sub/epag/prokirixi.htm.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Παράταση στα Προγράμματα Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ έως τις 15 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στα προγράμματα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών» από τις 14 Σεπτεμβρίου στις 15 Οκτωβρίου υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ιωάννης Μπούγας.

Επίσης, όπως μας ενημερώνει ο ΕΟΜΜΕΧ, κατόπιν σχετικών αιτημάτων προστέθηκαν στις επιλέξιμες δραστηριότητες οι εξής κωδικοί ΚΑΔ:
 • 73.11.11: Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
 • 87.30.1: Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους
 • 77.21.10: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
 • 52.22.19.02: Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο
 • 88.99.19.01: Καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα
 • 86.90.13: Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. €, υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) με ενδιάμεσο φορέα τον ΕΟΜΜΕΧ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον EOMMEX, (Ξενίας 16 και Έβρου 26, Αθήνα 115 28), και στα τηλέφωνα: τηλ. 210 7491100, 210 7481157.

Πηγές: ΥΠΑΝ - εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΕΞΠΡΕΣ

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών: Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί, Λογιστές, Οικονομολόγοι

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία αιτήσεων για το Πρόγραμμα επιδότησης “Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών” μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού (όχι έπιπλα ή διαμορφώσεις χώρου), απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Λογιστές
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • όσοι επαγγελματίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΓΕΩΛΟΓΟΙ-ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 • Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται όσοι έχουν φορολογική έδρα και τόπο εγκατάστασης της επένδυσης είναι νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που βρίσκονται σε Δήμους των οποίων τουλάχιστον το 50% του εμβαδού τους βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 800μ από την επιφάνεια της θάλασσας και ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 2001 ήταν μικρότερος των 3.000 κατοίκων. Καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).
 • Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.
 • να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β.
 • Λόγω του καθορισμού των νέων Κ.Α.Δ. με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει σε δήλωση των νέων Κ.Α.Δ. 2008.
 • Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη.
  Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται ανά κατηγορία δραστηριότητας όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β, εντός των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω μέγιστο όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

 • Εξοπλισμός Η/Υ (hardware): αφορά στην προμήθεια νέου (καινούργιου) εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (εξαιρείται εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, συνδρομές και εργασίες συντήρισης) . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
  -Εξυπηρετητές (Servers)
  -Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α. , πλην pdas
  -Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Μεταγωγείς, Δρομολογητές,κ.α. )
  -Περιφερειακός Εξοπλισμός (Εκτυπωτές, Scanners, Αναγνώστες Καρτών, κ.α.)
 • Λογισμικό (Software) : αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών νέου (καινούργιου) τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν τις δραστηριότητες του επαγγελματία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:
  -Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων
  -Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
  -Εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης
  -Εφαρμογές λογιστηρίου
  -Εφαρμογές μισθοδοσίας
  -Εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού
  -Εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης
  -Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης
  -Εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
  -Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)
  -Εφαρμογές παραγγελιοληψίας
  -Εφαρμογές διαχείρισης έργων
  -Εφαρμογές αρχειοθέτησης -Ειδικές εφαρμογές επιλέξιμων επαγγελμάτων συναφών με το αντικείμενο εργασιών
 • Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός: προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρερχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξαιρείται η αγορά εξοπλισμού ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αναλωσίμων και μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων.

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης είναι η 09/10/2009.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.

Κάθε επαγγελματίας έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.
Ο επαγγελματίας δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του την Τράπεζα που θα υποβάλλει την αίτηση του και το Υποκατάστημα αυτής, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του. Η Τράπεζα που θα δηλωθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Οι Τράπεζες που έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) είναι οι παρακάτω:

1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
3. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
5. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG-EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε.
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
8. ATTIKA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9. ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
10. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
11. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
14. FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.
16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
17. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επίσημο website του ΕΣΠΑ.

Κατεβάστε όλα τα αρχεία του Προγράμματος εδώ!