Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Αυξάνεται στο 6% από 4% η επιδότηση επιτοκίου από το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ)

Αυξάνεται η επιδότηση επιτοκίου που παρέχεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δάνεια εγγυημένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), ενώ παρατείνεται και ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για σύναψη δανειακών συμβάσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων μέσω του Ταμείου.

Συγκεκριμένα η επιδότηση του κόστους των εγγυημένων δανείων αυξάνεται σε 6 μονάδες (αντί των 4 μονάδων που ίσχυε) και η νέα επιδότηση θα ισχύσει για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων που υποβάλλονται από τις Τράπεζες στην ΤΕΜΠΜΕ από 1 Σεπτεμβρίου 2008 έως την 30 Νοεμβρίου 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια: