Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από τον ΕΟΜΜΕΧ

Εγχειρίδιο για την “Πράσινη Επιχειρηματικότητα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις” ολοκλήρωσε και ήδη διαθέτει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ.

Στο κείμενο του εγχειριδίου αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:
  • Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το “πράσινο επιχειρείν”.

  • Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

  • Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησής.

  • Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας «πράσινης» επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα.

  • Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων.

  • Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «πράσινης» αγοράς.

  • Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

  • Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ, από όπου προέρχονται και οι πληροφορίες αυτές.

Κατεβάστε το “Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις” εδώ ή δείτε το αναλυτικά παρακάτω:

"Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας" από τον ΕΟΜΜΕΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: