Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Αναμένεται Προκήρυξη των Προγραμμάτων Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ

Εντός του Μαρτίου 2009 αναμένεται η προκήρυξη από τον ΕΟΜΜΕΧ για την δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων από 18 έως 35 ετών (Νεανική Επιχειρηματικότητα) και γυναικών από 18 έως 55 ετών (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) για τη δημιουργία της δικής τους Νέας Επιχείρησης, στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Αυτή την στιγμή έχουν εκδοθεί οι δύο “οδηγοί” των Προγραμμάτων και έχουν τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει παρατηρήσεις και επιπλέων προτάσεις, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/, και μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο forum, που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της Δημόσιας Διαβούλευσης, να καταθέσει τις απόψεις ή τις παρατηρήσεις του.

Παρακάτω θα δούμε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων:

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Νεανική Επιχειρηματικότητα: Άντρες και Γυναίκες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Επίσης στα Προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που τα εισοδήματα τους προέρχονται από αγροτικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
  • Ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
  • Οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
  • Η Απόκτηση Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσο μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως η κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού, αερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. (ΟΧΙ η δημιουργία νέου κτιρίου).
  • Η προβολή - προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
  • Άλλες δαπάνες όπως επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

  • Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
  • Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
  • Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει τη Διοικητική απόφαση σχετικά με την έγκριση του σχεδίου.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, αυτή την φορά εντάσσονται δραστηριότητες όλων των κλάδων της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός), πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εκτός προγράμματος είναι οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ.), δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση και εμπορία προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (πχ. κρεοπωλεία, μανάβικα, κλπ.), ενώ εξαιρούνται και δραστηριότητες όπως είναι οι καφετέριες, τα καφενεία, μπάρ, ταβέρνες, κλπ. Για να δείτε τις υπόλοιπες εξαιρέσεις, κατεβάστε τους οδηγούς των προγραμμάτων στο τέλος αυτού του post.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες (άντρες και γυναίκες) πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Προτεραιότητα θα έχουν οι προτάσεις που “φέρουν νέες ιδέες”, είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Όσοι θα θέλατε μεγαλύτερη καθοδήγηση για την Νέα σας Επιχειρηματική προσπάθεια, εαν αυτό που θα κάνετε εντάσεται στο Πρόγραμμα ή όχι, καθώς και στον τρόπο υποβολής πρότασης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τους "οδηγούς των Προγραμμάτων:

Νεανική Επιχειρηματικότητα [pdf 0,8MB]

Γυνακεία Επιχειρηματικότητα [pdf 0,8MB]

Δεν υπάρχουν σχόλια: