Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Έρχονται Νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

Κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2009 στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τις νέες αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Να πούμε ότι οι αλλαγές αυτές μπορεί τελικά να μην ισχύσουν ακριβώς όπως θα τις παρουσιάσουμε παρακάτω, επειδή υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του σχεδίου νόμου στην Βουλή.

Πάμε να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που προβλέπονται:
  1. Η ενίσχυση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής για τις επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο, ώστε να καταστεί ισοδύναμο με το κίνητρο της επιχορήγησης. Δηλαδή, η απαλλαγή από τη φορολογία των μη διανεμόμενων κερδών από την επένδυση θα ισούται με το ποσό της επιχορήγησης που εκάστοτε προβλέπεται. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι προτιμούν το κίνητρο της επιχορήγησης (δηλαδή την επιδότηση της επένδυση με 40 – 50%). Στόχος είναι να γίνει το κίνητρο της φόρο-απαλλαγής περισσότερο ελκυστικό. Μια συμβουλή που έχω να δώσω εδώ είναι ότι όποιος χρησιμοποιήσει το κίνητρο της φόρο-απαλλαγής, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει στην διάθεση του όλα τα χρήματα της επένδυσης. Για να μην έχει μπλεξίματα!
  2. Προστίθενται νέες δραστηριότητες στις επιλέξιμες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις που αφορούν στην τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση προϊόντων του αγροτικού τομέα, τα οποία έχουν υποστεί μεταποιητική δραστηριότητα (τυποποίηση προϊόντων δευτερογενούς τομέα που εντάσσονται πλέον στις περιφερειακές ενισχύσεις), όπως είναι το λάδι και το κρασί, με σκοπό να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές μονάδες στον τομέα αυτό. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, που προορίζεται για διάφορες χρήσεις (π.χ. για αγροτικές καλλιέργειες). Επιλέξιμες εξάλλου είναι και οι επενδύσεις επέκτασης υφιστάμενων κλειστών σταθμών αυτοκινήτων, εφόσον αυξάνεται η χωρητικότητά τους κατά περισσότερο από 40 θέσεις, πέραν των προβλεπόμενων από τον ΓΟΚ, για επιβατικά αυτοκίνητα και περισσότερο από 30 θέσεις για φορτηγά αυτοκίνητα ή άλλα βαρέα οχήματα. Οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρισμού, με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι επιλέξιμες εφόσον η αποκτώμενη από την επένδυση ισχύς είναι έως 2 MW.
  3. Για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουρισμού, προβλέπεται η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στην κατηγορία των 4 ή και 5 αστέρων, ως προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Δηλαδή πλέον για να μπορέσει κάποιος να μπει στον Αναπτυξιακό και να κάνει εκσυγχρονισμό στο ξενοδοχείο του, θα μπορεί μόνον εάν το αναβαθμίσει σε 4 αστέρων και πάνω! Εδώ προβλέπω αντιδράσεις!
  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα ορισμού τομέων ή κλάδων της οικονομίας εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, στους οποίους θα εγκρίνονται επενδυτικά σχέδια για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
  5. Για την ορθολογικότερη εφαρμογή του νόμου και προκειμένου να βοηθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις χώρας, προβλέπεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης για μία πενταετία ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένες επιχειρήσεις για κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας και σε 20 εκατ. ευρώ, για τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες (όμιλος) επιχειρήσεων σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
  6. Προβλέπεται η υποβολή και η εξέταση των επενδυτικών σχεδίων σε δύο κατηγορίες, αυτές που έχουν ύψος μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και αυτές που είναι μεγαλύτερες από το ποσό αυτό, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  7. Προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων, που έχουν ενισχυθεί από τον επενδυτικό νόμο, να αποστέλλουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.
  8. Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς δεν απαιτείται πλέον η προέγκριση (βεβαίωση επιλεξιμότητας της επενδυτικής δαπάνης), αλλά αρκεί η υποβολή της αίτησης πριν από την έναρξη των επενδυτικών σχεδίων.
  9. Παρατείνεται κατά ένα έτος η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων για όσα υπήχθησαν στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 στην πρώτη φάση του, δηλαδή από την ψήφισή του έως τις 30-6-2007. Η παράταση αυτή δίνεται για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν.
Αυτές είναι οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ακόμα δεν ισχύουν. Προβλέπεται σύντομα και μέσα στους επόμενους μήνες να εφαρμοστούν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: