Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Νέα Παράταση στα Προγράμματα Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ 14922/1674/15-10-2009 και την Α.Π. Οικ 14923/1675/15-10-2009 αποφάσεις της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων & Γυναικών" έως και τις 16/11/2009.

Πηγή: ΕΟΜΜΕΧ

Δεν υπάρχουν σχόλια: