Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΕΣΠΑ 2007 - 2013: Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της Eπιχειρηματικότητας και Aνταγωνιστικότητας

Παρουσίαση από τον Καθηγητή κο Φίλιππο Γ. Τσαλίδη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για τις Προκηρύξεις του ΕΣΠΑ με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας για το έτος 2009 [11.6.2009].
ΕΣΠΑ 2007 - 2013: Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: