Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Εγγυημένο Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης έως € 350.000 από το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ)

Από την ερχόμενη Δευτέρα 15 -12-2008 ενεργοποιείται το πρόγραμμα χορήγησης άτοκων και εγγυημένων δανείων κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων).

Το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε 875.000 επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 49 άτομα, με σκοπό να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 98% του συνολικού αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι συνολικοί τους τζίροι ανέρχονται σε 140 δις ευρώ ετησίως και απασχολούν το 74% του συνολικού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της χώρας, δηλαδή περίπου 1.250.000 εργαζόμενους.

Τα άτοκα αυτά δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα συνεργαστούν όλες οι τράπεζες της χώρας, εμπορικές και συνεταιριστικές.

Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών, με ανώτατο όριο δανείου 350.000.

Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη.

Θα δώσουμε ένα Παράδειγμα:

Μια εμπορική επιχείρηση με μέσο τζίρο τριετίας €150.000 απευθύνεται σε όποια συνεργαζόμενη τράπεζα επιθυμεί. Η τράπεζα αξιολογεί την επιχείρηση γνωρίζοντας όμως ότι πληρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του νέου προγράμματος. Η τράπεζα μπορεί να εγκρίνει δάνειο έως €45.000 χωρίς να υποθηκεύσει την όποια περιουσία του επιχειρηματία ή να ζητήσει οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση. Το επιτόκιο είναι δεδομένο (Euribor + 2,1 μονάδες + 0,6 εισφ. Ν.125/75) και επιβαρύνει μόνο το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο από το ΤΕΜΠΜΕ εδώ (PDF).

Πηγή: ΤΕΜΠΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: