Το blog μεταφέρθηκε!

Θα μεταφερθείτε εντώς 10sec.
Εάν όχι, τότε επισκεφθείτε το
http://epixeirein.gr
και αλλάξτε τα αγαπημένα σας.


My blog has moved!

You should be automatically redirected in 10 seconds. If not, visit
http://epixeirein.gr
and update your bookmarks.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Ξεκίνησαν τα Προγράμματα της Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ

Δύο από τα δημοφιλέστερα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας προδημοσιεύθηκαν στις 4 Μαρτίου 2009. Είναι η δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων από 18 έως 39 ετών (Νεανική Επιχειρηματικότητα) και η δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) για τη δημιουργία της δικής τους Νέας Επιχείρησης, στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισμός και των δύο δράσεων.

Παρακάτω θα δούμε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Νεανική Επιχειρηματικότητα: Άντρες και Γυναίκες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2009.

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2009.

Για τις ανάγκες και των δυο προγραμμάτων, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (στο έντυπο Ε3). Επίσης στα Προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που τα εισοδήματα τους προέρχονται από αγροτικές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

  • Ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (έως 20.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
  • Οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
  • Απόκτηση Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσο μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως η κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού, αερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. (ΟΧΙ η δημιουργία νέου κτιρίου).
  • Η προβολή - προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
  • Άλλες δαπάνες όπως επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:

Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη, εκτός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει τη Διοικητική απόφαση σχετικά με την έγκριση του σχεδίου.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ:

Σε αντίθεση με προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, αυτή την φορά εντάσσονται δραστηριότητες όλων των κλάδων της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός), πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εκτός προγράμματος είναι οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ.), δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση και εμπορία προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (πχ. κρεοπωλεία, μανάβικα, κλπ.), ενώ εξαιρούνται και δραστηριότητες όπως είναι οι καφετέριες, τα καφενεία, μπάρ, ταβέρνες, εστιατόρια, fast-food, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, κ.α.

Για να δείτε εάν η Επιχειρηματική Δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει εντάσσεται στα Προγράμματα αυτά, κατεβάστε εδώ (right click - 188kb .doc) την πλήρη λίστα με τις επιχειρήσεις που ΔΕΝ εντάσσονται! Εάν η Επιχειρηματική Δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει ΔΕΝ βρίσκεται μέσα στις λίστες αυτές, τότε μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά!

Επίσης και στα δύο προγράμματα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Τα κριτήρια επιλογής αξιολόγησης των προτάσεων διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες ως εξής:

  • Πρώτη ομάδα είναι η μορφή του επιχειρηματικού σχεδίου: οι θέσεις εργασίας, η ύπαρξη συγκεκριμένης έδρας, και η προβλεπόμενη κερδοφορία.
  • Δεύτερη ομάδα κριτηρίων, είναι οι ικανότητες του επιχειρηματία: σπουδές, πτυχία, σεμινάρια, εμπειρία κλπ.
  • Τρίτη ομάδα κριτηρίων, είναι το προϊόν και η διαδικασία: ύπαρξη καινοτομίας, αν ο κλάδος θεωρείται ότι αυτή την ώρα έχει προοπτικές, εαν υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας, και εαν υπάρχει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Τέταρτη ομάδα κριτηρίων είναι η αγορά δραστηριοποίησης, δηλαδή ο υπάρχον βαθμός ανταγωνισμού, προοπτικές εξαγωγών κλπ.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες (άντρες και γυναίκες) πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Προτεραιότητα θα έχουν οι προτάσεις που “φέρουν νέες ιδέες”, είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.. Πληροφορίες μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/.

Κατεβάστε τον πλήρη "κανονισμό προδημοσίευσης" της Νεανικής Επιχειρηματικότηατας εδώ [ZIP 1.04MB]

Κατεβάστε τον πλήρη "κανονισμό προδημοσίευσης" της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εδώ [ZIP 1.05 MB]

[Photo credit: iStock 000000491073]

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ακουσα οτι πηρε παραταση.
Ισχύει?

epixeirein είπε...

Ναι ..η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2009.